خودشناسی از روی امضاء

- کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضاء می کنند ،انسانهای منطقی هستند .


- کسانی که بر عکس عقربه های ساعت امضاء می کنند ،دیر منطق را قبول می کنند و معمولاً غیر منطقی هستند .

- کسانی که از خطوط عمودی استفاده می کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند .

- کسانی که از خطوط افقی استفاده می کنند انسانهای منظمی هستند .

- کسانی که با فشارامضاء می کنند ، در کودکی سختی کشیده اند .

- کسانی که پیچیده امضاء می کنند آدمهای شکاکی هستند .

- کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می نویسند خودشان را در فامیل برتر می دانند.

- کسانی که در امضای خود فامیل می نویسند دارای منزلت هستند .

- کسانی که اسمشان را می نویسند و روی اسمشان خط می زننداحتمالاً شخصیت خود را نشناخته اند.

- کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء  می کنند ، کسانی هستند که می خواهند به قله برسند .

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
علی

دامنه مجانی به سایتها و وبلاگها دامنه مجانی با امکانات زیاد میده بدون تبلیغ به دوستانتون هم معرفی کنید http://orq.ir