من برگشتم

دوستان خوب و عزیزم سلام

دلم براتون تنگ شده بود.

جای همتون در مشهد خالی، من برای همه کسانی که سفارش کردن یا کامنت گذاشتن و حتی کسانی که فرصت کامنت گذاشتن را نداشتن دعا کردم.

ایشالله مورد قبول واقع بشه.

/ 2 نظر / 16 بازدید
منا

سلام سارا جونم[گل] زیارتتون قبول[ماچ][ماچ] 2شد یا نه![چشمک] [خداحافظ]

نادیا

سلام سارا جونم [لبخند] زیارت قبول عزیزم ان شاا... همیشه سفر های خوب[بغل]