انواع انسانها

انسانهای برزگ درباره افکار صحبت می کنند.

انسانهای معمولی درباره وقایع (مانند آب و هوا) صحبت می کنند.

انسانهای کوچک درباره مردم صحبت می کنند.

پی نوشت

دیروز یه سمینار تو اداره بود این جمله را سخنران از جایی نقل کرد که خوشم آمد

/ 0 نظر / 19 بازدید