مامان سارا

آرش عزیزمان روز 1شنبه 28 اسفند 84، ساعت 9.35 صبح پا به گیتی نهاد و آران گلمان روز 1شنبه 17 دی 91، ساعت 9:25 شب چشم به این جهان گشود

آرش در نمایشگاه خدمات شهری- تهران

create animated gif
 create animated gif
 create animated gif
 create animated gif

create animated gif
 create animated gif
 create animated gif

 آرش و پیشول

create animated gif

اینجا از دست آق پیشول شاکی شده بود و بهش می گفت تو کثیفی و باید دستت را از روی فرمون برداری

 create animated gif
چیزی در حدود 5/1 ساعت روی این ماشین (ماشین آقای پاکی) نشسته بود

create animated gif
 
create animated gif

create animated gif
 create animated gif

   + مامان سارا ; ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ; شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
comment نظرات ()