مامان سارا

آرش عزیزمان روز 1شنبه 28 اسفند 84، ساعت 9.35 صبح پا به گیتی نهاد و آران گلمان روز 1شنبه 17 دی 91، ساعت 9:25 شب چشم به این جهان گشود

امروز زندگی را آغاز کن!

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
> اگر سفر نکنی،
> اگر کتابی نخوانی،
> اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
> اگر از خودت قدردانی نکنی.
> به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
> زمانی که خودباوری را در خودت
> بکشی،
> وقتی نگذاری دیگران به تو کمک
> کنند.
> به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
> اگر برده‏ی عادات خود شوی،
> اگر همیشه از یک راه تکراری بروی
> …
> اگر روزمرّگی را تغییر ندهی
> اگر رنگ‏های متفاوت به تن نکنی،
> یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.
>
> تو به آرامی آغاز به مردن می‏کنی
> اگر از شور و حرارت،
> از احساسات سرکش،
> و از چیزهایی که چشمانت را به
> درخشش وامی‌دارند،
> و ضربان قلبت را تندتر می‌کنند،
> دوری کنی . .. .،
> تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
> اگر هنگامی که با شغلت،‌ یا عشقت
> شاد نیستی، آن را عوض نکنی،
> اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر
> نکنی،
> اگر ورای رویاها نروی،
> اگر به خودت اجازه ندهی
> که حداقل یک بار در تمام زندگی‏ات
> ورای مصلحت‌اندیشی بروی . . .
> -
> امروز زندگی را آغاز کن!
> امروز مخاطره کن!
> امروز کاری کن!
> نگذار که به آرامی بمیری!
> شادی را فراموش نکن

    شعرى از پابلو نرودا
> ترجمه از احمد شاملو

   + مامان سارا ; ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
comment نظرات ()