مامان سارا

آرش عزیزمان روز 1شنبه 28 اسفند 84، ساعت 9.35 صبح پا به گیتی نهاد و آران گلمان روز 1شنبه 17 دی 91، ساعت 9:25 شب چشم به این جهان گشود

انواع انسانها

انسانهای برزگ درباره افکار صحبت می کنند.

انسانهای معمولی درباره وقایع (مانند آب و هوا) صحبت می کنند.

انسانهای کوچک درباره مردم صحبت می کنند.

پی نوشت

دیروز یه سمینار تو اداره بود این جمله را سخنران از جایی نقل کرد که خوشم آمد

   + مامان سارا ; ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧
comment نظرات ()